Alfons Preisinger

ŠKODLIVÉ LÁTKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH

Wasserschaden

V mnoha budovách jsou často škodlivé látky jako azbest, PAU (polycyklické uhlovodíky), PCB (polychlorované bifenyly), formaldehydy, VOC (těkavé organické látky) a další zdraví nebezpečné látky. Máme dostatek zkušeností k posouzení těchto škodlivých látek, vytváříme koncepce sanace, provádíme dozor nad sanačními pracemi a odpovídající schvalovací měření.

Požadované chemické analýzy jsou prováděny akreditovanými laboratořemi, s nimiž máme osvědčenou a dlouhodobou spolupráci.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Škodlivé látky ve vnitřních prostorách
PDF otevřít v novém okně
Soupis škodlivých / nebezpečných látek
PDF otevřít v novém okně
Ekologické znalosti - umělá minerální vlákna
PDF otevřít v novém okně
Ekologické znalosti - azbest
PDF otevřít v novém okně
Nebezpečná látka azbest
PDF otevřít v novém okně
Směrnice pro posuzování a sanaci slabě vázaných azbestových produktů v budovách
PDF otevřít v novém okně
Demolice a azbest
PDF otevřít v novém okně
Technická pravidla pro nebezpečné látky · vlákenný prach · TRGS 521
PDF otevřít v novém okně
Technická pravidla pro nebezpečné látky · dehet a jiné produkty pyrolýzy organického materiálu · TRGS 551
PDF otevřít v novém okně
Úkoly koordinátora podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a TRGS 524
PDF otevřít v novém okně
Poznámky k PAU
PDF otevřít v novém okně
Směrnice o PCB
PDF otevřít v novém okně
Informace o PCB
PDF otevřít v novém okně

ODKAZY

Technická pravidla pro nebezpečné látky · azbest a demolice, renovace nebo údržba · TRGS 519
www.baua.de
Znalecká kancelář Alfons Preisinger · Münchener Straße 12 · 85276 Pfaffenhofen/Ilm · Telefon 08441-40553-0 ·
Kancelář Frankfurt 069-50502727-0
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Türkçe