Alfons Preisinger

DEMOLICE A LIKVIDACE

Wasserschaden

Někdy je demolice po poškození požárem nebo explozí tím nejekonomičtějším nebo dokonce jediným řešením. Vytváříme k tomu potřebné soupisy prací a koordinujeme potřebné tendry a dozorujeme opatření při likvidaci.

Požadované chemické analýzy jsou prováděny akreditovanými laboratořemi, s nimiž máme osvědčenou a dlouhodobou spolupráci.

Alfons Preisinger a jeho zaměstnanci jsou koordinátoři podle TRGS 524 (Pravidel oborové profesní organizace) a SiGeKo (Bezpečnostní a zdravotnický koordinátor) podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi. Máme také personál s odbornými znalostmi podle TRGS 519 (Technických pravidel pro nebezpečné látky).

SOUBORY KE STAŽENÍ

Odstraňování škod po požáru kondenzátoru
PDF otevřít v novém okně
Nebezpečná látka azbest
PDF otevřít v novém okně
Směrnice pro posuzování a sanaci slabě vázaných azbestových produktů v budovách
PDF otevřít v novém okně
Demolice a azbest
PDF otevřít v novém okně
Technická pravidla pro nebezpečné látky · vlákenný prach · TRGS 521
PDF otevřít v novém okně
Ochranná opatření pro činnosti v kontaminovaných oblastech · TRGS 524
PDF otevřít v novém okně
Technická pravidla pro nebezpečné látky · dehet a jiné produkty pyrolýzy organického materiálu · TRGS 551
PDF otevřít v novém okně
Úkoly koordinátora podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a TRGS 524 (Pravidel oborové profesní organizace)
PDF otevřít v novém okně
Poznámky k PAU
PDF otevřít v novém okně
Směrnice o PCB
PDF otevřít v novém okně

ODKAZY

Technická pravidla pro nebezpečné látky · azbest a demolice, renovace nebo údržba · TRGS 519
www.baua.de
Informační portál pro hodnocení odpadů · IPA
www.abfallbewertung.org

 

Znalecká kancelář Alfons Preisinger · Münchener Straße 12 · 85276 Pfaffenhofen/Ilm · Telefon 08441-40553-0 ·
Kancelář Frankfurt 069-50502727-0
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Türkçe