Alfons Preisinger

SOUBORY KE STAŽENÍ

Zde Vám poskytujeme ke stažení různé směrnice.

Níže jsme sestavili odkazy na organizace a instituce, které poskytují další informace.

Škody způsobené požárem

Směrnice k sanaci škod způsobených požárem
PDF otevřít v novém okně


Zacházení s vychladlým požářištěm
PDF otevřít v novém okně


Poradce pro PFC (hasicí pěna)
PDF otevřít v novém okně


Poškození plísněmi

Vodítko pro hledání příčin a sanace při výskytu plísní ve vnitřních prostorách
PDF otevřít v novém okně


Vodítko pro sanaci plísní [1]
PDF otevřít v novém okně


Vodítko pro sanaci plísní [2]
PDF otevřít v novém okně


Průvodce k "nařízení o biologických prostředcích"
PDF otevřít v novém okně


Kontrola a odstranění stavební vlhkosti
PDF otevřít v novém okně


Škodlivé látky ve vnitřních prostorách

Škodlivé látky ve vnitřních prostorách
PDF otevřít v novém okně
   
Soupis škodlivých / nebezpečných látek
PDF otevřít v novém okně
   
Ekologické znalosti - umělá minerální vlákna
PDF otevřít v novém okně
   
Ekologické znalosti - azbest
PDF otevřít v novém okně

Demolice a likvidace

Odstraňování škod po požáru kondenzátoru
PDF otevřít v novém okně
   
Nebezpečná látka azbest
PDF otevřít v novém okně
   
Směrnice pro posuzování a sanaci slabě vázaných azbestových produktů v budovách
PDF otevřít v novém okně
   
Demolice a azbest
PDF otevřít v novém okně
   
Technická pravidla pro nebezpečné látky · vlákenný prach · TRGS 521
PDF otevřít v novém okně
   
Technická pravidla pro nebezpečné látky · dehet a jiné produkty pyrolýzy organického materiálu · TRGS 551
PDF otevřít v novém okně
   
Úkoly koordinátora podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a TRGS 524 (Pravidel oborové profesní organizace)
PDF otevřít v novém okně
   
Poznámky k PAU
PDF otevřít v novém okně
   
Směrnice o PCB
PDF otevřít v novém okně
   
Informace o PCB
PDF otevřít v novém okně

Ostatní

Nové prvky značení pro nebezpečné látky
PDF otevřít v novém okně

   
Technická pravidla pro nebezpečné látky
PDF otevřít v novém okně
   
Informační katalog o bezpečnosti práce a ochraně zdraví vydaný profesním sdružením pracovníků ve stavebnictví 2009
PDF otevřít v novém okně
   
Prospekt Znalci pro stavbu májek v Horním Bavorsku
PDF otevřít v novém okně

ODKAZY

Technická pravidla pro nebezpečné látky · azbest a demolice, renovace nebo údržba · TRGS 519
www.baua.de
PDF otevřít v novém okně
   
Obchodní a průmyslová komora pro Mnichov a Horního Bavorsko
www.ihk.de
   
Bavorský zemský úřad pro životní prostředí
www.lfu.bayern.de
   
TRGS Technická pravidla pro nebezpečné látky
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS.html
   
Nařízení o Evropském katalogu odpadů (EWC)
www.bmu.de/abfallwirtschaft/downloads/doc/1955.php
   
Evropský katalog odpadů
bundesrecht.juris.de/avv/index.html
   
Zákon o recyklaci odpadů
www.bmu.de/abfallwirtschaft/downloads/doc/1954.php
   
Regionální pracovní skupina o odpadech - LAGA
http://www.laga-online.de
   
Konverzní faktory z m³ na t
www.statistik.bayern.de/erhebungen-online/00164
Znalecká kancelář Alfons Preisinger · Münchener Straße 12 · 85276 Pfaffenhofen/Ilm · Telefon 08441-40553-0 ·
Kancelář Frankfurt 069-50502727-0
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Türkçe