Alfons Preisinger

KVALIFIKACE

DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Alfons Preisinger

Alfons Preisinger je veřejně jmenovaný a přísežný soudní znalec. Za více než 40 let získal ve svých oborech značné zkušenosti. Posuzoval rozsáhlé škody v tuzemsku i v zahraničí a získal přitom obsáhlý přehled o téměř všech průmyslových odvětvích. Ku prospěchu je mu přitom nezaujatý analytický (přehled) pohled a schopnost definovat rychlá řešení. Rozhodnutí se provádí již na místě. Koncepce sanace a soupisy prací mohou být vytvořeny přímo na místě škody.

Alfons Preisinger a jeho zaměstnanci jsou koordinátoři podle TRGS 524 (Pravidel oborové profesní organizace) a SiGeKo (Bezpečnostní a zdravotnický koordinátor) podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi. Máme také personál s odbornými znalostmi podle TRGS 519 (Technická pravidla pro nebezpečné látky).

Znalecká kancelář Alfons Preisinger · Münchener Straße 12 · 85276 Pfaffenhofen/Ilm · Telefon 08441-40553-0 ·
Kancelář Frankfurt 069-50502727-0
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Türkçe