Alfons Preisinger

İÇ MEKANLARDAKİ ZARARLI MADDELER

İÇ MEKANLARDAKİ ZARARLI MADDELER

Genellikle birçok bina içerisinde asbest, PAK (polisiklik hidrokarbonlar), PCB (poliklorlanmış bifeniller), formaldehitler, VOC (uçucu organik bileşikler) gibi zararlı maddeler ve başka sağlık riski taşıyan maddeler mevcuttur. Bu türden zararlı maddeleri araştırıp kazandığımız geniş deneyimlerle yeniden onarım konseptleri hazırlıyoruz, sürdürülen çalışmaları izliyoruz ve uygun bir şekilde saha ölçümlerini gerçekleştiriyoruz.

Gerekli kimyasal analizler uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve denenmiş akreditasyonu olan laboratuvarlar tarafından yapılır.

YÜklemeler

İç mekanlardaki zararlı maddeler
PDF yeni pencerede açınız
Zararlı / tehlikeli madde sicil çalışmaları
PDF yeni pencerede açınız
Çevre bilgisi yapay mineral lifler
PDF yeni pencerede açınız
Çevre bilgisi asbest
PDF yeni pencerede açınız
Tehlikeli madde asbest
PDF yeni pencerede açınız
Binalarda zayıf bağlı asbest ürünlerin değerlendirilmesi ve onarımı için esaslar
PDF yeni pencerede açınız
Yıkım ve asbest
PDF yeni pencerede açınız
Tehlikeli maddeler için kurallar · lif tozları · TRGS 521
PDF yeni pencerede açınız
Tehlikeli maddeler için kurallar · katran ve organik malzeme kaynaklı diğer piroliz ürünler · TRGS 551
PDF yeni pencerede açınız
İnşaat alanı yönetmeliği ve TRGS 524'e göre koordinatörün görevleri
PDF yeni pencerede açınız
PAK bilgileri
PDF yeni pencerede açınız
PCB esası
PDF yeni pencerede açınız

BAĞLANTILAR

Tehlikeli maddeler için teknik kurallar - asbest yıkımı, onarımı veya bakım çalışmaları · TRGS 519
www.baua.de
Alfons Preisinger Bilirkişilik Bürosu · Münchener Straße 12 · 85276 Pfaffenhofen/Ilm · Telefon 08441-40553-0 ·
Frankfurt Bürosu 069-50502727-0
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Čeština